The Man Who Knew Infinity : หนังออนไลน์ อัจฉริยะโลกไม่รัก

moviethai

หนังออนไลน์ เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเค้าโครงเรื่องจริงของอัจฉริยะชาวอินเดียคนหนึ่ง ซึ่งชีวิตของเขามีแง่มุมที่น่าสนใจ หนังใหม่ เขาเป็นบุคคลที่ศึกษาคณิตศาสตร์ด้วยตนเองจนสามารถให้กำเนิดทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก แต่ทว่าชื่อของเขานั้นถูกกล่าวถึงน้อยมาก “ศรีนิวาสะ รามานุจัน” เป็นชื่อที่คนคนส่วนใหญ่ไม่รู้จัก แม้จะมีการบอกใบ้ให้ว่าเขาเป็นนักคณิตศาสตร์ก็ตาม ก็ยังไม่คุ้นอยู่ดี แต่ถ้าหากคุณได้ศึกษาประวัติของรามานุจันแล้ว คุณจะพบว่ามนุษย์คนนี้ช่างมหัศจรรย์ และรู้สึกว่าชายผู้นี้ช่างมีความสามารถ แต่เหตุใดจึงไม่ได้รับการยอมรับหรือสนับสนุน เรื่องย่อ หนังออนไลน์ รามานุจัน (22 ธันวาคม 1887-26 เมษายน 1920) เป็นชาวอินเดียโดยกำหนด จากแคว้นมัทราส (เจนไน) ทางตอนใต้ของอินเดีย เกิดในครอบครัววรรณะพราหมณ์ที่มีความเชื่อในศาสนาฮินดูอย่างเคร่งครัด แต่ฐานะยากจน ในสมัยนั้นสังคมอินเดียไม่ได้มีการส่งเสริมให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์อย่างกว้างขวางเท่าในยุโรป ในขณะที่อินเดียอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ แววความเป็นอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ของเขานั้นไม่เคยได้รับความสนใจ แต่กลับถูกดูแคลนโดยชาวอังกฤษอยู่เสมอ  เขาศึกษาคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง โดยที่เขาเข้าใจมันอย่างถ่องแท้ จนสามารถสามารถคิดค้นทฤษฎีคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้ เขาเริ่มรู้จักคณิตศาสตร์เมื่ออายุ 10 ปี เป็นจุดที่ทำให้ได้เริ่มแสดงพรสวรรค์ด้านคณิตศาสตร์ เมื่อได้รับหนังสือตรีโกณมิติของ เอส.แอล.โลนีย์ ก็อ่านจบในอายุ 12 ปี ได้รับรางวัลด้านคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนมากมายแล้วยังค้นพบทฤษฎีของตนเองและพิสูจน์ทฤษฎีเอกลักษณ์ของออยเลอร์ได้ ขณะอายุ 17 ปี ทำวิจัยเรื่องสมการของเบอร์นูลีย์และค่าคงตัวของออยเลอร์-แมสเชโรนี เขาได้รับทุนการศึกษาต่อที่วิทยาลัยรัฐในคัมบาโคนัมแต่ถูกถอนทุนเพราะนอกจากคณิตศาสตร์แล้วเขาสอบวิชาอื่นตกหมด ในสภาพสังคมที่ไม่พร้อมสนับสนุน เขาเป็นได้เพียงเสมียนในท่าเรือมัทราส แต่ความหลงใหลทางวิชาการไม่สามารถหยุดได้ เขาส่งตัวอย่างทฤษฎีไปยังศาสตราจารย์ 3 คนในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ […]